ద్విభాష్యం నగేష్ బాబు గారు స్వరపరచి, శిష్య బృందంతో కలిసి నిర్వహించిన వాద్య గోష్టి….. 

 

వచన రచన : మధునాపంతుల సత్యనారాయణ మూర్తి

 

వచన గళం : నాగాభట్ల సీతారాం

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾