11_005 AV నీరాజనం

శ్రీ వెంకటేశా శ్రిత పారిజాతా

కరుణించి బ్రోవరా కరుణాంత రంగా

శ్రీ వెంకటేశా శ్రిత పారిజాతా  

భవ బంధ నాలెల్ల బాధలను పెంచె

భక్తి విశ్వాసములు మృగ్యమై పోయే 

పంజరపు బ్రతుకే కడు రోతగా మారే

ఆత్మ కీరమ్మిపుడే స్వేచ్ఛనే కోరే  || శ్రీ వెంకటేశా ||

ఏడు కొండలపైన వెలసి ఉన్నావయ్య

తరలి రారా తండ్రి తరలి రమ్మిపుడే

నా హృదయమే నీకు నెలవుగా జేసెదను

నా తలపు కుసుమాల మాలలే వేసేదను || శ్రీ వెంకటేశా ||

శ్రీదేవి భూదేవి నీ చెంతగా చేరి

భువన మోహన కడు సొంపార నిలిచేరు

మాపైన మెండుగా దయ జూపవయ్య

నిన్న నేడని కాదు ఏనాటి కానాడు || శ్రీ వెంకటేశా || 

సప్తాచలాధీశ శ్రీశ్రీనివాసా

కరుణించి బ్రోవంగ కదలి రావయ్యా

శ్రీ వెంకటేశా శ్రిత పారిజాతా

కరుణించి బ్రోవరా కరుణాంత రంగా

కరుణాంత రంగా

కరుణాంత రంగా

రంగా ఆ…  ఆ…