సాహిత్యంలోనూ, సంగీతం లోనూ దేశీయమైన భావుకత, దేశీయమైన భాష ఉపయోగించడంలో పద నిర్దేశం చేసిన మహానుభావుడు తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య….. శారదాపూర్ణ గారి ప్రసంగానికి అనుబంధంగా విదూషీమణి సరస్వతీ రంగనాథన్ గారు వీణ పై సోదాహరణంగా వివరించిన మూడు రాగాలు. 

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾