అభిప్రాయకదంబం

You may also like...

1 Response

 1. Nag says:

  శిరాకదంబం పాఠకులకు ముందుగా అభినందనలు.
  Telugu Association of Greater Sacramento (TAGS) has been promoting Telugu Language and Culture since 2003 in Sacramento, which is California State Capital in USA. TAGS has over 3000+ members living in Greater Sacramento area. TAGS is conducting “Telugu Kadha & Kavita Contest” in memory of “Sri UPN Murthy”. In this regard, I hereby request to NRIs to participate in this contest. A PDF version of “Telugu Kadha & Kavita Contest” information link is available here: https://tinyurl.com/tagscontest . All non-resident Telugu people living outside India are eligible for sending their Kadha and or Kavitha to this contest. Last date for sending entries in December 15th, 2018. All winners will be facilitated on January 19th, 2019 during TAGS Mega Sankranti & TAGS 16th Anniversary Festival at Sacramento.

  This contest is intended to encourage and inspire all NRI Telugu writers to continue their creative writing living away from the motherland. A panel of well-known Telugu Literary figures of North America will judge the winning the entries. TAGS sincerely request you to inform “TAGS Telugu Story & Poem Contest” information through your contacts & channels so that they all can also participate in this contest. Please feel free to contact us in the event you have any further questions.

  ఎంతో శ్రమతో, నిరపేక్షతో, కేవలం తెలుగు సాహిత్యం పట్ల ప్రేమతో కధలు, కవితల పోటీ నిర్వహణ, వాటిని ప్రచురించే బాధ్యత శాక్రమెంటో తెలుగు సంఘం సంస్థ (TAGS) తలకెత్తుకోవడం జరిగింది. ఈ పోటీ లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి ఉన్న ప్రవాసులు తమ రచనలను telugusac at yahoo.com కు డిసెంబర్ 15, 2018 లోగా పంపించాలి. ప్రవాసులు ఈ పోటీలొ ఉత్సాహంగా పాల్గొని బహుమతులు గెలుచుకుంటారని ఆశిస్థూ …

  Sincerely,

  Nag Dondapati
  President – Telugu Association of Greater Sacramento
  859-536-5308 Mobile.

  TAGS Website:
  http://www.sactelugu.org

  TAGS Facebook:
  https://www.facebook.com/SacTelugu

  “Telugu Kadha & Kavita Contest” more information: https://tinyurl.com/tagscontest

Leave a Reply

Your email address will not be published.