09_003 అనిరుద్ధ చరిత్ర

View more 09_003 అనిరుద్ధ చరిత్ర

పారిజాతసౌరభము

View more పారిజాతసౌరభము

పారిజాత సౌరభము

‘ కోనసీమ కవికోకిల ‘ డా. వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు గారి ‘ పారిజాత సౌరభము ‘ కావ్యం నుండి….. గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.  

View more పారిజాత సౌరభము