పారిజాత సౌరభము

‘ కోనసీమ కవికోకిల ‘ డా. వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు గారి ‘ పారిజాత సౌరభము ‘ కావ్యం నుండి…..

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.