10_011 అభిప్రాయకదంబం

.

10_010  

“ పత్రిక ” గురించి……

Ramachandra Rao S garu మకర సంక్రమణ, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

– Krishna Mohan Mocherla

Ramachandra Rao S 🙏🙏

– S V Rao

🙏🌹శుభోదయం

– Ayyagari Bala

.

– Kesaram Penta Reddy

.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 🎉

– M V Apparao Surekha

నూతన అంగ్లసంవత్సర శుభాకాంక్షలు జై అమరావతి జై జై అమరావతి…శుభోదయం శుభ ఇందువారం

– Ramanand Dutt Devabhaktuni

.

“ సంక్రాంతి – విశేషాలు ” గురించి…..

భోగి , సంక్రాంతి కనుమ మక్కనుముల గురించి బాగా వివరించారు Dr. ఇవటూరి శ్రీనివాస్ రావు గారు.

– Sivakumar Malladi

 .

“ ఆనందసిద్ధి ” గురించి…..

.

– Srinivasarao Peddi

.

రమణ శర్మ గారు నాకు మంచి మిత్రులు అని మీకు తెలుసు అనుకుంటాను. వారే నన్ను ఆర్.కే పుస్తకాలకి పరిచయం చేసింది. వారి నంబరు ఇవ్వగలరా?

– Bhimeswara Rao Vemavarapu

 .

నిజాయితీ ఎవరికోసమో కాదు – వివేకానంద ” గురించి…….

జై స్వామీజీ మహరాజ్

– Svds Sarma

.

“ పండగ రావాలి ” గురించి…..

చాలా బావుంది.

– Sivakumar Malladi

.

‘ కదంబం ’ శీర్షికన “ నవరసాల నటీమణి ఋష్యేంద్రమణి ” గురించి…..

She is really very good

– Shridevi Muralidhar

🙏🙏

– Priyamvada Putumbaka

Rushedra Mani gari video Pampinchinandulaku Chaala thanks andi Ramachandra’s tao Garu.

– Ravindranath Venkataraman

.

*******************************************