అత్తగారు – అమెజాన్

..అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు                                                                                                            ఆనందవిహారి.……