అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు – సోల్ మేట్

..ద్విభాషితాలు – పని                                                                                                           అత్తగారు – అమెజాన్.……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.