ఆనందవిహారి

చెన్నైలో పద్మజా ఆర్ట్ వరల్డ్ అధ్వర్యంలో చిత్రకళా ప్రదర్శన, చెన్నైలో తెలుగు సాహితీ సమితి నిర్వహించిన ” నవరసభరితము లలిత సంగీతము ” సోదాహరణ ప్రసంగం, చెన్నైలో వేదవిజ్ఞానసమితి ఆధ్వర్యంలో  మహా సహస్రావధాని గరికపాటి నరసింహారావు గారి ప్రసంగం,  అమలాపురం లో పేద విద్యార్థులకు యూనిఫార్మ్ దుస్తుల వితరణ…. వివరాలు… 

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లో చూడవచ్చు.