గ్రామదేవతల పూజలు

జానపద సాహిత్యం జానపద కళకు సంబంధించిన సృష్టి. తెలుగు జానపద సాహిత్యానికి కాలపరిమితిని నిర్ణయించాలంటే లిఖిత రూపంలో కనబడుచున్నంతవరకూ క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దం అవతలి వైపు లభింపవు.

[pdf-embedder url=”https://sirakadambam.com/wp-content/uploads/2018/02/Gramadevatala-Poojalu.pdf” title=”Gramadevatala Poojalu”]

గమనిక : తరువాత పేజీ కోసం ( Next page ) కోసం బాణం ( Arrow ) గుర్తులను ఉపయోగించండి. 

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *